East Lansing Trojans EL Logo (Pom Pom Knit)

Lansing Clothing Company

0179-NVY-HAT

  • Navy & Grey / White & Grey Embroidery
  • Navy / White & Grey Embroidery
  • Black / White & Grey Embroidery
  • 100% Turbo Acrylic
  • 12" in length
  • Hypoallergenic
  • Pom Pom On Top 
  • Unisex style


Related Items